THÔNG TIN CHUNG

THƯỢNG TỌA  THÍCH THANH PHONG - TRỤ TRÌ CHÙA CHÙA VĨNH NGHIÊM

 

Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Kinh Tế Tài Chính TƯGHPGVN, Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, TP. HCM. Thượng tọa Quê quán: Hưng Yên. Hiện cư ngụ tại số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Thượng tọa:

- Từ năm 1983 đến năm 1988: TT. xuất gia tu học tại chùa Quán Sứ, Hà Nội;

- Từ năm 1988 đến năm 1992: TT. theo học tại Trường Cao cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh;

- Từ năm 1996 đến năm 1999: TT. đi tu học tại Trường Đại học Ngoại ngữ Sư phạm Đài Bắc - Đài Loan; Học tại Phật Học Viện Phật Quang Sơn, TP Cao Hùng Đài Loan.

- Từ năm 2000 đến năm 2005: TT giữ chức vụ Quyền trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm thành phố Hồ Chí Minh, là Ủy viên Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh;

- Từ năm 2005 đến nay:

TT. giữ chức vụ Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, năm 2007, Thượng Toạ được bầu làm Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam; Phó Ban Từ thiện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Trưởng Ban Kinh Tế Tài Chính TƯGHPGVN. Năm 2017 đảm trách Trụ trì chùa Long Hưng, Phương Trạch, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội.