TỪ THIỆN
Đối tượng được giúp đỡ
 • Những mảnh đời neo đơn bất hạnh
 • Những hộ dân nghèo khó ở vùng sâu vùng xa
 • Người khiếm thị
 • Người khuyết tật, nạn nhân chất độc màu da cam
 • Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
 • Các trung tâm bảo trợ xã hội
Cách Quỹ Chân Từ giúp đỡ
 • Khảo sát nhu cầu thực tiễn tại địa điểm trao tặng quà thông qua sự hỗ trợ của Quý Tăng Ni tại địa phương
 • Tổ chức chương trình để quý vị hữu duyên có thể cùng tham gia giúp đỡ
 • Trao quà tặng là những nhu yếu phẩm mà người nhận đang thiếu thốn
 • Truyền bá ánh sáng Phật Pháp bằng cách trao tặng thêm Kinh sách phù hợp với đối tượng được giúp đỡ
 • Hướng dẫn Phật Pháp bằng pháp thoại hoặc thực tập Thiền tại chỗ
Đối tượng được giúp đỡ
 • Những mảnh đời neo đơn bất hạnh
 • Những hộ dân nghèo khó ở vùng sâu vùng xa
 • Người khiếm thị
 • Người khuyết tật, nạn nhân chất độc màu da cam
 • Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
 • Các trung tâm bảo trợ xã hội
Cách Quỹ Chân Từ giúp đỡ
 • Khảo sát nhu cầu thực tiễn tại địa điểm trao tặng quà thông qua sự hỗ trợ của Quý Tăng Ni tại địa phương
 • Tổ chức chương trình để quý vị hữu duyên có thể cùng tham gia giúp đỡ
 • Trao quà tặng là những nhu yếu phẩm mà người nhận đang thiếu thốn
 • Truyền bá ánh sáng Phật Pháp bằng cách trao tặng thêm Kinh sách phù hợp với đối tượng được giúp đỡ
 • Hướng dẫn Phật Pháp bằng pháp thoại hoặc thực tập Thiền tại chỗ
Đối tượng được giúp đỡ
 • Người dân ở những địa phương thiếu thốn CSVC như cầu, đường
 • Trẻ em ở những địa phương thiếu thốn cơ sở học tập (trường, lớp học)
 • Những Ngôi Chùa thiếu kinh phí xây dựng
Cách Quỹ Chân Từ giúp đỡ
 • Dự toán kinh phí, Quỹ không hỗ trợ toàn phần các chương trình xây dựng CSVC mà chỉ cam kết hỗ trợ một phần, phần còn lại và chi phí nhân công do địa phương chi trả)
 • Tổ chức chương trình để quý vị hữu duyên có thể cùng tham gia dự lễ khánh thành và giúp đỡ
 • Trao thêm quà tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương khi tham dự lễ khánh thành
 • Khuyến khích người dân tại địa phương tinh tấn nỗ lực hơn trong công việc vì nay đã được thuận tiện hơn nhờ những cơ sở vật chất do Quỹ hỗ trợ
Đối tượng được giúp đỡ
 • Những mảnh đời neo đơn bất hạnh
 • Những hộ dân nghèo khó ở vùng sâu vùng xa
 • Người khiếm thị
 • Người khuyết tật, nạn nhân chất độc màu da cam
 • Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
 • Trại viên cai nghiện
 • Phạm nhân
 • Các trung tâm bảo trợ xã hội
Cách Quỹ Đạo Phật Ngày Nay giúp đỡ
 • Khảo sát nhu cầu thực tiễn tại địa điểm trao tặng quà thông qua sự hỗ trợ của Quý Tăng Ni tại địa phương
 • Tổ chức chương trình để quý vị hữu duyên có thể cùng tham gia giúp đỡ
 • Trao quà tặng là những nhu yếu phẩm mà người nhận đang thiếu thốn
 • Truyền bá ánh sáng Phật Pháp bằng cách trao tặng thêm Kinh sách phù hợp với đối tượng được giúp đỡ
 • Hướng dẫn Phật Pháp bằng pháp thoại hoặc thực tập Thiền tại chỗ
Đối tượng được giúp đỡ
 • Những Phật tử mong muốn tìm cầu học Phật
 • Những trường Phật học đang thiếu Kinh – sách phục vụ cho việc giảng dạy
 • Những ngôi Chùa đang thiếu Kinh – sách cho Phật tử đọc tụng
 • Những Phật tử ở vùng sâu vùng xa
Cách Quỹ Chân Từ giúp đỡ
 • Ấn tống Kinh – sách với số lượng lớn để tiết kiệm chi phí
 • Tìm kiếm nhà in chất lượng tốt với giá cạnh tranh nhất
 • Chuyển Kinh – sách đến tận những ngôi chùa có nhu cầu
 • Trao tặng Kinh – sách cho quý Phật tử có nhu cầu
 • Chuyển Kinh – sách đến quý Phật tử ở vùng sâu vùng xa
Đối tượng được giúp đỡ
 • Quý Tăng Ni đang theo học chương trình Tiến sĩ trong và ngoài nước
 • Quý Tăng Ni đang theo học chương trình Thạc sĩ trong và ngoài nước
 • Quý Tăng Ni đang theo học chương trình Cử nhân trong nước
 • Sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn
 • Học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn
Cách Quỹ Chân Từ giúp đỡ
 • Cúng dường học bổng cho quý Tăng Ni trúng tuyển Hb Tiến sĩ
 • Cúng dường học bổng cho quý Tăng Ni trúng tuyển Hb bậc Thạc sĩ
 • Cúng dường học bổng cho quý Tăng Ni trúng tuyển Hb bậc Cử nhân Phật học trong nước
 • Trao tặng học bổng cho sinh viên – học sinh hiếu học
Đối tượng được giúp đỡ
 • Những Phật tử mong muốn tìm cầu học Phật.
 • Các khóa tu về thiền, là, chủ cuộc sông cho sinh viên, học sinh
 • Những Phật tử mong muốn cống hiến thời gian và công sức của mình để phụng sự Tam bảo
Cách Quỹ Chân Từ giúp đỡ
 • Kêu gọi quý Phật tử hữu duyên đóng góp thời gian và công sức để phục vụ khóa tu
 • Kêu gọi quý vị hữu duyên đăng ký tham gia khóa tu
 • Bảo trợ khóa tu Sinh viên Tỉnh thức tại Chùa Long Hưng