10000

SỐ NGƯỜI GIÚP ĐỠ

100

CHƯƠNG TRÌNH

1000

THÀNH VIÊN

1200

PHỤNG SỰ VIÊN

300

ĐỊA ĐIỂM

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH

SỨ MỆNH

Quỹ Chân Từ mang sứ mệnh kết nối những vòng tay nhân ái và trái tim từ bi cùng
nhau phụng sự nhân sinh theo tinh thần triết lý Phật Giáo, với những lĩnh vực hoạt động sau